Ungdomshem

Det finns en rad olika ungdomshem i Sverige som är inräknade i en så kallad vårdform där SIS, som står för Statens Institutionsstyrelse, är huvudmannen för alla ungdomshem. Ungdomar upp mot 18 års ålder brukar placeras på ungdomshem som har ett enormt stöd i LVU (Lagen om vård av unga) samt LSU (Lagen om sluten ungdomsvård). De 20 000 barn som årligen placeras enligt LVU av socialtjänsten är det drygt 1000 stycken som placeras inom dessa ungdomshem.

Placering på ungdomshem

När en ungdom placeras på ett ungdomshem, med stöd av LVU (Lagen om vård av unga), blir den så kallade tvångsåtgärden ett socialt problem som inte är straffbart på något sätt. Ungdomar som är 15 och 17 år gamla kan placeras med stöd av LSU (Lagen om sluten ungdomsvård) som ett av alternativen till vanliga fängelsestraff för dessa unga förbrytare. Den kortaste strafftiden för en ungdom är 14 dagar och det längsta man kan bli dömd till är totalt fyra år.

Vad erbjuds om ungdomar läggs in på ungdomshem?

Det som oftast erbjuds är öppen vård samt heldygnsvård för ungdomar i ung ålder. Företag finns det som arbetar som en enhet och som har fått olika uppdrag av socialtjänsten som brukar utformas i kombination med socialsekreteraren. Stödet för företaget och socialsekreteraren ligger i SoL (Socialtjänstlagen) samt LVU (Lagen med särskild bestämmelser om vård av unga). Det finns olika insatser som erbjuds bland annat:

  • Nätverksarbete
  • Akutplaceringar
  • Kortare uppdrag
  • Utredningar
  • Länge behandlingsinsatser
  • Korttidsbehandling enligt MSMT
  • Träningslägenheter
  • Familjearbete
  • Öppenvård